pozvánka na očkování psů

Pozvánka na očkování psů

Jako každým rokem, bude se i letos provádět očkování psů proti vzteklině. Očkování se uskuteční v sobotu 15. června 2024 takto:

    15.00 hod. - Čachrov – parkoviště u pana Ježka

   15.30 hod. - Chvalšovice – náves

   15.45 hod. - Kunkovice – u hospody

   16.15 hod. - Jesení – náves

   16.45 hod. - Javorná – u kostela

 Na očkování přineste s sebou očkovací průkaz psa + 200,- Kč jako poplatek za očkování proti vzteklině, případně 400,- Kč za smíšenou.