Poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

Úřad městyse Čachrov zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 9. 2022 na žádost týkající se informace o právních službách pro městys.
Úřadu městyse Čachrov byla dne 22. 8. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se právních služeb pro Městys Čachrov. Požadováno bylo: kdo poskytuje placené právní služby pro Městys Čachrov, zda jsou na poskytování právních služeb uzavřené smlouvy, poskytnutí kopií těchto smluv, zda byly smlouvy projednány a schváleny zastupitelstvem a kolik korun bylo jednotlivým právníkům vyplaceno v letech 2020 a 2021.
Žadateli byla odpověď poskytnuta prostřednictvím e-mailu (ke stažení ve formátu PDF) odpověď, Smlouva právní služby, Usnesení 12004 dne 7. 9. 2022 - čj. Ča 951/2022.