Poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

Úřad městyse Čachrov zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 7. 2022 na žádost týkající se informací o snahách městyse Čachrov o omezení rychlosti jízdy vozidel na některých úsecích komunikací v obvodu městyse Čachrov a informace o všech ústních a telefonických jednáních v těchto věcech.
Úřadu městyse Čachrov byla dne 18. 6. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se snah městyse Čachrov o omezení rychlosti jízdy vozidel na některých úsecích komunikací v obvodu městyse Čachrov a informace o všech ústních a telefonických jednáních v těchto věcech.
Žadateli byla odpověď poskytnuta prostřednictvím e-mailu (ke stažení ve formátu PDF) 1 Ča 716-2011 2 Ča 717-2011 3 Ča 806-2011 4 Ča 229 a 319-2015 5 Ča 219-2019 6 Ča 645-2021 7 Ča 1018-2021 a doplněno sdělením, že záznamy o uskutečněných ústních a telefonických jednáních nejsou evidovány, dne 1. 8. 2022 - čj. Ča 498/2022.