Pozvánka na očkování psů proti vzteklině

Očkování se uskuteční v sobotu 21. května 2022 takto:

    14.00 hod. - Čachrov – parkoviště u pana Ježka

   14.30 hod. - Chvalšovice – náves

   14.45 hod. - Kunkovice – u hospody

   15.15 hod. - Jesení – náves

   15.30 hod. - Javorná – u kostela

Na očkování přineste s sebou očkovací průkaz psa + 150,- Kč jako poplatek za očkování proti vzteklině, případně 350,- Kč za smíšenou.