Poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

Úřad městyse Čachrov zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 4. 6. 2021 na žádost týkající se informace o stavebních pracích ve Chvalšovicích, souvisejících s rozvodem vody.
Úřadu městyse Čachrov byla dne 21. 5. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se stavebních prací ve Chvalšovicích, souvisejících s rozvodem vody.
Žadateli byla odpověď poskytnuta prostřednictvím e-mailu (ke stažení ve formátu PDF) zde dne 4. 6. 2021 - čj. Ča 455/2021.