Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Úřad městyse Čachrov zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 8. 2019 na žádost týkající se informace související s podáním nabídek firem Domistav CZ a.s. a Domistav HK s.r.o. ve smyslu veřejných zakázek vůči našemu orgánu veřejné moci.
Úřadu městyse Čachrov byla dne 19. 8. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů související s podáním nabídek firem Domistav CZ a.s. a Domistav HK s.r.o. ve smyslu veřejných zakázek vůči našemu orgánu veřejné moci..
Žadateli byla odpověď poskytnuta prostřednictvím datové schránky (ke stažení ve formátu PDF) zde dne 19. 8. 2019 - čj. Ča 836/2019.