Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Úřad městyse Čachrov zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 17. 4. 2019 na žádost týkající se informace související s likvidací komunálního odpadu v obvodu městyse Čachrov.
Úřadu městyse Čachrov byla dne 4. 4. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů související s likvidací komunálního odpadu v obvodu městyse Čachrov.
Žadateli byla odpověď poskytnuta prostřednictvím e-mailu (ke stažení ve formátu PDF) zde dne 17. 4. 2019 - čj. Ča 373/2019.