Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Úřad městyse Čachrov zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12. 12. 2018 na žádost týkající se informace o kastračním programu pro kočky.
Úřadu městyse Čachrov byla dne 30. 11. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se informace o kastračním programu pro kočky.
Žadateli byla odpověď poskytnuta prostřednictvím e-mailu (ke stažení zde ve formátu PDF) dne 12. 12. 2018 - čj. Ča 1122/2018.