Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Úřad městyse Čachrov zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 20. 4. 2018 na žádost týkající se informací o příjmech a výdajích a zásobách v lesním hospodářství za rok 2016.
Úřadu městyse Čachrov byla dne 23. 3. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se informací o příjmech a výdajích a zásobách v lesním hospodářství za rok 2016.
Žadateli byla odpověď poskytnuta prostřednictvím e-mailu (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 20. 4. 2018 - čj. Ča 320/2018.