Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Úřad městyse Čachrov zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13. 7. 2017 na žádost týkající se informací o alternativní možnosti spolupráce při zajišťování zpětného odběru obalů, třídění odpadů z obalů a rozvoji sběrné sítě pro třídění odpadů z obalů.
Úřadu městyse Čachrov byla dne 7. 7. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se informací o alternativní možnosti spolupráce při zajišťování zpětného odběru obalů, třídění odpadů z obalů a rozvoji sběrné sítě pro třídění odpadů z obalů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta prostřednictvím datové schránky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 7. 2017 - čj. Ča 689/2017.