Czech Point

Změna výše správního poplatku za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů - zvyšuje se z 50,- Kč na 100,- Kč s platností od 1.1.2012.