Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Úřad městyse Čachrov zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 4. 6. 2018 na žádost týkající se informace o zajištění GDPR a náklady městyse na GDPR do obdržení žádosti.
Úřadu městyse Čachrov byla dne 22. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se informací o zajištění GDPR a náklady městyse na GDPR do obdržení žádosti.
Žadateli byla odpověď poskytnuta prostřednictvím e-mailu (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 4. 6. 2018 - čj. Ča 520/2018.